Warunki i zasady sprzedaży Książek elektronicznych (eBook) w sklepie internetowym olatatka.pl.

Sklep internetowy OLATATKA.PL, działający pod adresem https://olatatka.pl, należy do firmy Olatatka_ Aleksandra Tatka z siedzibą w Kraków , Armii Krajowej 27 lok. 7, NIP: 6772448324.

Definicje:

EBOOK-I – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.

Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie.

§ 1. Składanie zamówienia.

Klient może zamówić produkty oferowane w olatatka.pl przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://olatatka.pl.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:

– zarejestrować się i zalogować w sklepie olatatka.pl,

– wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie olatatka.pl, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych w olatatka.pl.

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie olatatka.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma olatatka.pl nie gwarantuje, że zakupiona w księgarni olatatka.pl książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych. 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie olatatka.pl, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom.

Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:

– możliwość lub brak możliwości drukowania,

– możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.

Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach olatatka.pl.

§ 3. Metody płatności.

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy przelewy24.pl.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– kartą kredytową;

– przelewem online

– poprzez system PayPal

– kodem BLIK

– przelewem tradycyjnym (UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu.). 

olatatka.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

§ 4. Warunki realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez olatatka.pl potwierdzenia z firmy przelewy24.pl  informacji o dokonaniu płatności.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, olatatka.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, olatatka.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, olatatka.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 

§ 5. Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego olatatka.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

§ 6. Faktury VAT

olatatka.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu na stronie “Zamówienie”. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga: Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 8. Korzystanie z zakupionych na olatatka.pl produktów przez Klienta

Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na olatatka.pl i przejściu do podstrony “Moje Konto” i zakładki „Pliki do pobrania”.

Uwaga! Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moje Konto” jest bezpłatną usługą dodatkową. Olatatka.pl zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta elektronicznych książek na podstronie “Moje Konto” do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym, Klient powinien pobrać i zachować pliki zakupionych książek na własnych nośnikach pamięci.

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym olatatka.pl. olatatka.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

Wszystkie produkty oferowane przez olatatka.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w olatatka.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez olatatka.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w olatatka.pl innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w olatatka.pl w całości lub we fragmencie,

– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w olatatka.pl,

– modyfikowania produktów zakupionych w olatatka.pl.

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w olatatka.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w olatatka.pl niezgodnie z prawem, olatatka.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

olatatka.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od olatatka.pl.

§ 10. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w księgarni olatatka.pl.

Kopia ebook-a zakupiona w olatatka.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11. Reklamacje.

Klient może zgłosić reklamacje na adres: kontakt@olatatka.pl w przypadku, gdy:

– zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

– Klient dokona zapłaty ze produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje olatatka.pl o braku produktu, a w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez olatatka.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

olatatka.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez olatatka.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 12. Dane osobowe.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez olatatka.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.